Näyttelysäännöt

ITÄ-HELSINGIN TAIDESEURAN NÄYTTELYSÄÄNNÖT


Hyväksytty Itä-Helsingin Taideseuran kevätkokouksessa 15.4.2012

Itä-Helsingin Taideseura järjestää omia taidenäyttelyitä sekä osallistuu kuvataidejärjestöjen ja muiden kuvataideyhdistysten näyttelytoimintaan.

Vuosittain pidetään vähintään kaksi (2) näyttelyä, joista toinen on jurytetty vuosinäyttely.
Näyttelyiden järjestelyistä huolehtii hallituksen kulloinkin asettama näyttelytoimikunta, joka noudattaa hallituksen laatimaa näyttelytoimikunnan ohjeistusta.
Taideseuran vuosinäyttelyyn saa osallistua jokainen seuran jäsen, joka on maksanut sekä kuluvan että edellisen vuoden jäsenmaksun. Muihin näyttelyihin riittää kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaminen.

Näyttelyyn pyrkivän on tuotava arvosteltavaksi 2 – 4 työtä: maalauksia, grafiikkaa, piirustuksia tai veistoksia, jotka on varustettu selkein nimi- ja hintamerkinnöin sekä asianmukaisin ripustimin. Alle 18- vuotiaat merkitsevät ikänsä. Töiden tulee olla kolmen viimeisen vuoden aikana tehtyjä. Vuosinäyttelyyn voi osallistua vain kerran samoilla töillä. Vuosi- ja syysnäyttelyyn valitaan jokaiselta osallistumismaksun maksaneelta vähintään yksi työ.

Näyttelyaikataulu ja toimintaohjeet ilmoitetaan jäsenkirjeessä.
Jurytyksen ja kuratoinnin suorittaa pääsääntöisesti ulkopuolinen asiantuntija. Jurytyksessä ja kuratoinnissa pyritään mahdollisimman yhtenäiseen ja korkeaan näyttelyn tasoon. Osallistumismaksun ja juryttäjän palkkion päättää hallitus.

Näyttely on yleisölle maksuton. Näyttelytoiminnan tukemiseksi seura harjoittaa myyntiä ja järjestää arpajaisia.

Näyttelyssä olevan työn voi varata ja näyttelyn päätyttyä lunastaa näyttelyluetteloon liitettyjen ohjeiden mukaisesti. Taideseuran provisio on 10% työn hinnasta.

Näyttelytoimikunta vastaa näyttelyn pystyttämisestä. Se valitsee riittävän määrän avustajia. Jos näyttely valvotaan, on jokaisen näyttelyssä mukana olevan velvollisuus osallistua valvontaan.

Näyttelytilojen tyhjentäminen ja siivoaminen näyttelyn päättyessä kuuluu jokaiselle näyttelyyn osallistuneelle.

Itä-Helsingin Taideseura ei vakuuta näyttelytöitä.

Näyttelysäännöt koskevat sääntöjen toisessa pykälässä (2§) mainittuja näyttelyitä tällaisinaan, mutta seuran muiden näyttelyiden osalta voi kulloinenkin näyttelytoimikunta esittää hallitukselle poikkeuksia, mikäli näyttelyn erityisluonne näyttää sellaisista poikkeamista hyötyvän.