Seloste henkilötietojen käsittelystä Itä-Helsingin Taideseura ry:ssä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan (GDPR) mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Itä-Helsingin Taideseura ry:ssä.

Rekisterinpitäjä: Itä-Helsingin Taideseura ry

Osoite: Kalkkihiekankuja 6, 00980 Helsinki

Kotisivut: www.ihts.fi

Yhteystiedot: ihts.jasen@gmail.com

 Rekisterissä käsitellään ja ylläpidetään Itä-Helsingin Taideseura ry:n jäsenten yhdistyksen toimintaan liittyviä henkilötietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsennumero ja liittymisvuosi).  Jäsen poistetaan rekisteristä kun hän ilmoittaa halustaan erota, ja myös, jos jäsenmaksu on maksamatta kahden viimeisen vuoden ajalta. Poistettuja henkilötietoja ei säilytetä.

Henkilötiedot on saatu jäseniltä itseltään.

Henkilötietoja säilytetään ja niitä käsitellään digitaalisesti www.yhdistysavain.fi-palvelussa.

Digitaalisesti tallennetut henkilötiedot on suojattu salasanoilla. Tietojen käsittelyoikeus on vain seuran taloudenhoitajalla, jäsenrekisterin hoitajalla ja jäsentiedotuksesta vastaavalla hallituksen jäsenellä, jotka kaikki tarvitsevat tietoja seuran asioiden hoitamisessa.

Jokaisella jäsenellä on oikeus ottaa käyttöön henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, jolloin heillä on pääsy omiin henkilötietoihinsa rekisterissä. Jäsenet voivat oikaista rekisterissä olevat virheelliset tai vanhentuneet tiedot tai vaatia tietojen poistamista rekisteristä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mitään tarkoitusta (esim. suoramarkkinointia) varten. 

 Tämä tietosuojaseloste perustuu Itä-Helsingin Taideseura ry:n EU:n tietosuoja-asetuksen 30. artiklan (GDPR) mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. 

Tätä rekisteriä koskevat pyynnöt, kysymykset ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen ihts.jasen@gmail.com, tai kirjallisesti osoitteeseen Itä-Helsingin Taideseura, Kalkkihiekankuja 6, 00980 Helsinki.

 Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 2.2.2020.