Näyttelysäännöt

ITÄ-HELSINGIN TAIDESEURAN NÄYTTELYSÄÄNNÖT

Hyväksytty Itä-Helsingin Taideseuran kevätkokouksessa 27.4.2021

Itä-Helsingin Taideseura järjestää omia taidenäyttelyitä sekä osallistuu kuvataidejärjestöjen ja muiden kuvataideyhdistysten näyttelytoimintaan.

Vuosittain pidetään vähintään yksi (1) näyttely, joka on jurytetty vuosinäyttely. Näyttelyiden järjestelyistä huolehtii hallituksen kulloinkin asettama näyttelytyöryhmä.

Taideseuran vuosinäyttelyyn saa osallistua jokainen seuran jäsen, joka on maksanut sekä kuluvan että edellisen vuoden jäsenmaksun. Muihin näyttelyihin riittää kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaminen.

Näyttelyyn pyrkivän on tuotava arvosteltavaksi 2 – 4 työtä: maalauksia, grafiikkaa, piirustuksia, veistoksia tai digitaidetta, jotka on varustettu selkein nimi- ja hintamerkinnöin sekä asianmukaisin ripustimin. Alle 18- vuotiaat merkitsevät ikänsä. Töiden tulee olla kolmen viimeisen vuoden aikana tehtyjä. Vuosinäyttelyyn voi osallistua vain kerran samoilla töillä. Vuosinäyttelyyn valitaan jokaiselta osallistumismaksun maksaneelta vähintään yksi työ.

Näyttelyaikataulu ja toimintaohjeet ilmoitetaan jäsenkirjeessä, ja tiedot löytyvät myös kotisivuilta. Jurytyksen ja kuratoinnin suorittaa ulkopuolinen asiantuntija. Jurytyksessä ja kuratoinnissa pyritään mahdollisimman yhtenäiseen ja korkeaan näyttelyn tasoon. Osallistumismaksun ja juryttäjän palkkion päättää hallitus. Näyttelyosallistumisen peruuntuessa osallistumismaksua ei palauteta.

Näyttely on yleisölle maksuton.

Näyttelyssä olevan työn voi varata ja näyttelyn päätyttyä lunastaa näyttelyluetteloon liitettyjen ohjeiden mukaisesti. Taideseuran provisio on 10% työn hinnasta.

Kunniamaininnan saaneiden teosten kuvat julkaistaan taideseuran viestinnässä. Kunniamaininta jaetaan 2-3 taiteilijalle, jotka eivät ole saaneet kunniamainintaa kolmen vuoden aikana. Juryttäjä päättää kunniamaininnan saajat. Kunniamaininnan saajille seura tarjoaa yhden vapaavalintaisen kurssiosallistumisen kolmen vuoden aikana.

Näyttelytyöryhmä vastaa näyttelyn ripustamisesta, pystyttämisestä ja purusta. Näyttelyyn osallistujat ovat velvollisia avustamaan näyttelytyöryhmän jakamissa tehtävissä. Jos näyttely valvotaan, jokaisessa näyttelyssä mukana oleva osallistuu valvontaan. Näyttelytilojen tyhjentäminen ja siivoaminen näyttelyn päättyessä kuuluu jokaiselle näyttelyyn osallistuneelle. Painavasta syystä näyttelytyöryhmä voi antaa vapautuksen tehtävistä. Itä-Helsingin Taideseura ei vakuuta näyttelytöitä.

Näyttelysäännöt koskevat sääntöjen toisessa pykälässä (2§) mainittuja näyttelyitä tällaisinaan, mutta seuran muiden näyttelyiden osalta voi kulloinenkin näyttelytoimikunta esittää hallitukselle poikkeuksia, mikäli näyttelyn erityisluonne näyttää sellaisista poikkeamista hyötyvän.